Be Inspired

Fost Plus – PMD campaign

Best practices

Best of Inhome

Post date

January 8, 2024

Categories

Non-profit, Services

Objective Campaign

Target audience – Inwoners Brussel

 

Strategy & Execution

“A l’occasion du passage au nouveau sac bleu en région bruxelloise et en partenariat avec l’agence Bruxelles-Propreté, ils été décidé que le toutes-boîtes distribué par BPost était un média performant et capable de toucher un maximum d’habitants de la région, en étant le plus proche possible du démarrage de cette évolution de la collecte des déchets
PMC.

« Eric Vanden Broeck STRATEGIC & OPERATIONAL DIRECTOR | The Manifest).

Reason best Practice

Uit de eerste resultaten blijkt alvast een groot enthousiasme bij de inwoners. In verschillende gemeenten wordt meer dan 30 % PMD extra ingezameld. Omgerekend halen we nu al een gemiddelde van 5 kilogram extra per inwoner per jaar. Deze cijfers zullen nog verder stijgen naarmate de uitgebreide inzameling beter ingeburgerd raakt.
Het lage aantal fout gesorteerde verpakkingen geeft dan weer aan dat inwoners snel wennen aan de nieuwe sorteerregels.

Search

Subscribe

* indicates required

Intuit Mailchimp